Competentieset Movisi

Algemeen

1. Systematisch werken
Dit houdt in:
• De juiste werkvolgorde bepalen
• Werken volgens het beleid dat of de aanpak die geldt
• Gedaan werk controleren

2. Betrouwbaarheid tonen
Dit houdt in:
• Doen wat ik heb beloofd
• Informatie vertrouwelijk behandelen
• Extra drukte mee opvangen

3. Omgaan met Tijd en Tempo
Dit houdt in:
• Werk in tijd plannen
• Mij houden aan momenten dat een bepaalde activiteit klaar moet zijn.
• Het tempo aanpassen aan de situatie

4. Problemen oplossen
Dit houdt in:
• Oplossingen vinden voor praktisch, dagelijkse werkvragen
• Voor- en nadelen van een oplossing tegen elkaar afwegen
• Om hulp vragen als een activiteit stagneert

5. Veilig en gezond te werk gaan
Dit houdt in:
• De geldende veiligheids- en gezondheidsregels gebruiken
• Ongezonde en onveilige situaties voorkomen
• Maatregelen treffen met het oog op uw fysieke mogelijkheden

6. Communiceren
Dit houdt in:
• Overleg plegen over taken en de uitvoering ervan
• Verbaal en non-verbaal goed overbrengen wat ik wil
• Informatie aan anderen overdragen

7. Presentatie
Dit houdt in:
• Mezelf gedragen op een manier die past bij de situatie
• Mijn uiterlijk verzorgen op een manier die past bij de situatie
• De organisatiefilosofie uitdragen

8. Bijdragen aan goede Werkrelaties
Dit houdt in:
• Op een prettige manier aandacht vragen van de leidinggevende
• Aandacht schenken aan het welzijn van teamgenoten en betrokkenen
• Omgaan met andere gewoontes, normen en waarden


9. Samenwerken
Dit houdt in:
• Actief bijdragen aan de werkverdeling
• Actief meedoen aan activiteiten waarbij afstemming nodig is
• Inspelen op werkproblemen van anderen

10. Incasseren
Dit houdt in:
• Mezelf na tegenslag of teleurstelling opnieuw motiveren
• Omgaan met complimenten en kritiek
• Mijn verwachtingen bijstellen als omstandigheden dat vragen

11. Toepassen Taal en Rekenen
Dit houdt in:
• Schrijven van een memo, kort briefje, verslag of formulier
• Bepalen van de benodigde grootte, hoeveelheid of verhouding
• Benutten van een overzicht, tabel of een planning

12. Al doende leren
Dit houdt in:
• Experimenteren met moeilijker taken of situaties
• Leren van het voorbeeld van anderen
• Informatie kunnen vinden